Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Синтез и цитотоксическая активность производных трет-бутилового эфира 7Z-ацетилметилен-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Синтез и цитотоксическая активность производных трет-бутилового эфира 7Z-ацетилметилен-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Potoročina
M. Vorona
G. Veinbergs
I. Šestakova
I. Kaņepe
M. Petrova
Edvards Liepiņš
E. Lukevics
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Potoročina, I., Vorona, M., Veinbergs, G., Šestakova, I., Kaņepe, I., Petrova, M., Liepiņš, E., Lukevics, E. Синтез и цитотоксическая активность производных трет-бутилового эфира 7Z-ацетилметилен-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты. Химия гетероциклических соединений, 2009, 2, 2284.-303.lpp. ISSN 0132-6244.
ID 7160