Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds I. Kaņepe

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Синтез и цитотоксическая активность производных трет-бутилового эфира 7Z-ацетилметилен-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Potoročina, M. Vorona, G. Veinbergs, I. Šestakova, I. Kaņepe, M. Petrova, Edvards Liepiņš, E. Lukevics
Atrasts viens ieraksts.