Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Homochiral Aziridine-Triazole Conjugates

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Homochiral Aziridine-Triazole Conjugates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Imants Kreituss
Māris Turks
Daina Zicāne
Atslēgas vārdi aziridini, triazoli, "klik" ķīmija
Anotācija Aziridīna atvasinājumi ir zināmi kā pretvēža aģenti. Šajā darbā apskatīta jaunu aziridīna triazolilatvasinājumu sintēze, lietojot 1,3-dipolāro azīdu alkīnu ciklopievienošanu
Atsauce Kreituss, I., Turks, M., Zicāne, D. Synthesis of Homochiral Aziridine-Triazole Conjugates. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2009, 4, 339.-339.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 7393