Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Use of Silyl Sulfinates in Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Use of Silyl Sulfinates in Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Novosjolova
Kirils Gorovojs
Māris Turks
Atslēgas vārdi derivatization, silylation, GC-MS
Anotācija Sililēšana ir izplatīta derivatizācijas metode mazgaistošu organisku savienojumu analīzē. Šajā publikācijā piedāvāts jauns atvasinošais reaģents, kura priekšrocība ir gāzveida blakusproduktu rašanās.
Atsauce Novosjolova, I., Gorovojs, K., Turks, M. Use of Silyl Sulfinates in Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2009, 4, 345.-345.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 7396