Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 2-(2',4'-Dinitrofenil)-indān-1,3-dions un tā iegūšanas metode Valdis Kokars, Valdis Kampars, Ojārs Neilands
2 Augu valsts materiālu un sola-gēla tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei Inna Juhņeviča, Gundars Mežinskis, Inga Kļaviņa
3 Co-Ti-Si plānās kārtiņas struktūras un elektrisko īpašību izmaiņas CO2 lāzera starojuma iedarbībā Māris Knite, Leonīds Šebanovs
4 Daži materiāli par ķīmiskās rūpniecības vēsturi Latvijā I Augusts Ruplis, Uldis Alksnis, Imants Meirovics
5 Fluorescent Compounds for DNA Labeling: Part 3. Synthesis and Investigation of Benzo-[k,l]-thioxanten-3,4-dicarbonic Acid N-(6-Hydroxypentyl)-imide (Tidi) Labeled Oligodeoxynucleotides Jānis Eisaks, Regīna Renhofa, Ērika Bizdēna
6 High-Temperature Ceramic Materials Gaida Maruta Sedmale, Ingunda Šperberga, Aleksejs Hmeļovs
7 Humīnskābju ekstrakcija no kūdras Valdis Kampars, Jana Kreicberga
8 Izejvielu ietkeme uz blietēta betona izstrādājumu mehāniskājām īpašībām un virsmas kvalitāti Diāna Bajāre, Ineta Rozenštrauha, Rūdolfs Cimdiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Daina Vempere, Ģirts Ādminis
9 Keramisko materiālu poru struktūras un fizikālo īpašību pētījumi Diāna Bajāre, Visvaldis Švinka
10 Latvijas mālu sorbtīvās īpašības un to palielināšana, apstrādājot mālus ar skābes šķīdumiem Roberts Višs, Modris Drille, Igors Marcins
11 Materiāli no Latvijas neorganiskām minerālām izejvielām Uldis-Jānis Sedmalis
12 Optimization for the Remediation of Oil Polluted Sites by Using Surfactant = Ar naftas produktiem piesārņotu grunšu attīrīšanas procesu optimizēšana, lietojot virsmas aktīvu savienojumu Daina Kalniņa, Valerijs Belikovs, Indulis Stikāns
13 Pētījumi par eļļām un taukiem: adsorbenti rapšu eļļas balināšanai no Nīcgales, Tūjas un Līvānu atradņu māliem Emīlija Gudriniece, Rasma Seržane, Maija Strēle
14 Purification and Isolation of Organic Acids by Ion Exchange and Electrodialysis = Organisko skābju attīrīšana un izdalīšana ar jonapmaiņu un elektrodialīzi Jānis Lemba, Romāns Kārkliņš, Iveta Lapele
15 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un augstākā izglītība ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā un materiālzinātnē Valdis Kampars
16 Syntheses on the Base of 1-(2-Pyridyl)-3,6,6-trimethyl-4,5-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroindazole Ļubova Delatickaja, Andris Strakovs, Marina Petrova
17 Synthesis of Protected 3-C-aminomethyl-allose from Methylenenitro Derivative Māris Turks
18 Technology and Mechanical Properties of Biomaterials Made on the Basis of Natural and Synthetic Hydroxyapatite Viktors Filipenkovs, Ivars Knēts, Rūdolfs Cimdiņš
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.