Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 1-[N'-alkil(aril)ureīdo]-2,2-dimetil-3-acetilciklobutāni Fricis Avotiņš, Marina Petrova
2 Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems, Results, Outlooks = Kultūras mantojuma konservācija/restaurācija: studiju problēmas, rezultāti, perspektīvas Mārcis Dzenis
3 Dažas Latvijas mālu minerālā sastāva īpatnības Roberts Višs, Igors Marcins, Modris Drille
4 Daži materiāli par ķīmiskās rūpniecības vēsturi Latvijā II Augusts Ruplis, Imants Meirovics
5 Dielectric Crystals and Amorphous Semiconductor Films as Holographic Information Recording Materials Andris Ozols
6 Fakultātes svarīgākie 2000. gada notikumi Māra Jure
7 Fotojūtīgs 4-diazonijfeniletiķskābes tetrafluorborāta starpmolekulārās azosametināšanās reakcijas produkts Valdis Kokars, Valdis Kampars
8 Latvijas derīgo izrakteņu izmantošana no pirmsākumiem līdz mūsdienām Uldis-Jānis Sedmalis, Ilgvars Grosvalds
9 Measurement of a Semiconductor's Recombination Parameters by the Kinetics of Photoconductivity in Nonhomogeneous Crossed Electric and Magnetic Fields Artūrs Medvids
10 No Kačoru kūdras ar sārmu veiktas humīnskābju ekstrakcijas kinētika Valdis Kampars, Aivars Blūms
11 Silīcija nanokristāli un gaismas emisija Tālivaldis Purītis
Atrasti 11 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.