Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Divvirzienu jaudas plūsmas elektrotransporta barojošās apakšstacijas izveide Ivars Raņķis, Aigars Vītols, Anastasija Žiravecka
2 Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati Andrejs Zviedris, Rihards Elmanis-Helmanis, Andrejs Podgornovs
3 Evalution of the Influence of Regime on the Node Prices of the Electric Power = Režīma izmaiņu ietekmes novērtējums uz elektroenerģijas mezglu cenām Mārtiņš Kalniņš, Anatolijs Mahņitko
4 Hiperkomplekso skaitļu daži pielietošanas aspekti elektrotehnikā Jānis Greivulis
5 Modelling of Stability of Synchronization Process with Various Primary Engines = Sinhronizācijas procesa stabilitātes modelēšana ar dažādiem primārajiem dzinējiem Kristīna Bērziņa, Elena Ketnere, Kārlis Ketners
6 Research of the Induction Motor’s Self-Starting Mode Kārlis Ketners, Elena Ketnere, Svetlana Andrianova, Marina Koņuhova
7 Sarežģīta relejaizsardzības un automātikas termināla uz mikroprocesoru bāzes automatizēta pārbaude Mārtiņš Silarājs, Andrejs Utāns, Antans Sauļus Sauhats
8 Simulation of the Dynamic Behavior of the Generators in Systems with Large Share of Distributed Energy Resources = Ģeneratoru dinamikas modelēšana sistēmās ar izkliedēto ģenerācijas avotu lielo daļu Inesa Svalova, Antans Sauļus Sauhats, Andrejs Svalovs
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.