Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Attēlu uzlabošana kriminālistikā Aleksandrs Glazs, Vladimirs Smoļaninovs
2 Bioloģiskas vadības sistēmas (BVS) dinamiskās modelēšanas algoritms Egils Stalidzāns, Zigurds Markovičs
3 Digitāla rentgenogrammu apstrāde raksturīgo simptomu konstatācijai izmantojot attēlu apstrādes paketes Anita Polikarpova, Zigurds Markovičs
4 Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras novērtēšanas kritēriji un arhitektūras izvēle Edžus Žeiris, Māris Ziema
5 E-pakalpojumu izveide ar Microsoft BizTalk Server Peteris Stipravietis, Māris Ziema
6 Global Positioning Technology Implementation in Location-Based Services System = Globālās pozicionēšanas tehnoloģiju pielietojums lokācijas pakalpojumu sistēmā Renads Safins
7 Ģenētiskais algoritms un nejaušas meklēšanas algoritms optimizācijas uzdevumos Aleksandrs Glazs, Sergejs Veselovs
8 Information Decoding Algorithms for Diagnosis and Control of Technical Objects = Informācijas dešifrācijas algoritmi tehnisko objektu diagnosticēšanai un kontrolei Genādijs Burovs
9 Komiteju metodes atpazīstošos neironu tīklos Aleksandrs Glazs, Maksims Alekseičevs, Tatjana Pudža
10 Mākslīgās vadības sistēmas (MVS) izveides algoritms bioloģiskas vadības sistēmas (BVS) vadībai Egils Stalidzāns, Zigurds Markovičs
11 Modified Identification Models for Control and Diagnosis of Analog Technical Objects = Modificēti identifikācijas modeļi analogo tehnisko objektu kontrolei un diagnostikai Genādijs Burovs
12 Multimedia and Network Technology for Flexible and Distance Learning and Training Valerijs Zagurskis
13 Neironu tīklu apmācība ģeometrisko objektu atpazīšanai virtuālā vidē Aleksandrs Glazs, Andrejs Timuhins
14 Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu grupas modelī Andrejs Ermuiža
15 Staru trasēšana un bilineāru virsmu vizualizācija Aleksandrs Sisojevs
16 Telpisku objektu interaktīva formas maiņa klienta servera vidē Ivars Kivlāns
17 Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem Andris Ozols
18 Uz iebūvējamā mikrokontrollera bāzētas sistēmas pētīšana un izstrāde Mārtiņš Rudovičs
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.