RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Armin Fuith

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design, Processing, and Properties Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Māris Knite, Juris Zavickis, Jānis Zicāns, Aleksandra Ķiploka, Igors Klemenoks, Gita Šakale, Valdis Teteris, Armin Fuith, S.J. Pas, A. Hill, V. Bovtun, A. Solovjovs, I. Aulika, B. Poļakovs, S. Veljko, D. Noujni, Donāts Erts, J. Petzelt
Dynamic- and Thermo-mechanical Analysis of Inorganic Nanotubes/elastomer Composites Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Armin Fuith, Marius Reinecker, Antoni Sanchez-Ferrer, Raffaele Mezzenga, Aleš Mrzel, Māris Knite, Ilze Aulika, Marija Dunce, Wilfried Schranz
Dynamic Mechanical Analysis of Organic and Inorganic Nanotubes – Elastomer Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Māris Knite, Ilze Aulika, Marija Dunce, Armin Fuith, Antoni Sanchez-Ferrer, Wilfried Schranz
Elastomer – Carbon Nanotube Composites for Compressive Strain and Pressure Sensing Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Armin Fuith, Māris Knite, Juris Zavickis, Velta Tupureina
Photo-Thermal Electrical Resistance Response of Polyisoprene/Nanographite Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Māris Knite, Kaspars Ozols, Armin Fuith, Ilze Aulika, Raimonds Orlovs
Photo-Thermal Resistivity Response of Polyisoprene/Nanographite Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Māris Knite, Kaspars Ozols, Armin Fuith, Ilze Aulika, Raimonds Orlovs
Polyisoprene – Multi-Wall Carbon Nanotube Composites for Sensing Strain Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2007 Velta Tupureina, Māris Knite, Juris Zavickis, Valdis Teteris, Armin Fuith
Polyisoprene-nanostructured Carbon Black and Carbon Nanotube Composites as Progressive Tensile and Compressive Strain Sensing Materials Raksts konferenču tēžu krājumā 2006 Juris Zavickis, Māris Knite, Velta Tupureina, Valdis Teteris, Igors Klemenoks, Armin Fuith
Time Dependence of Electrical Resistance of Polyisoprene – Nanostructured Carbon Composites at Various Mechanical Loading Values Raksts konferenču tēžu krājumā 2006 Juris Zavickis, Māris Knite, Velta Tupureina, Valdis Teteris, Igors Klemenoks, Armin Fuith
9 items found, displaying all items.