RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Dmitrijs Jakovļevs
E-mail Dmitrijs.Jakovlevs@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Calcium Phosphate Coatings Deposited by Radio Frequency Magnetron Sputtering Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Dmitrijs Jakovļevs, Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs, Jānis Balodis
Characterization of Mg-substituted Hydroxyapatite Synthesized by Wet Chemical Method Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Līga Stīpniece, Kristīne Šalma-Ancāne, Natālija Borodajenko, Marina Putniņa, Dmitrijs Jakovļevs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Characterization of Rabbit Mesenchymal Cell Attachment on Calcium Phosphate Surface Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Vita Zālīte, Marina Putniņa, Dmitrijs Jakovļevs, Kārlis Rozenbergs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Comparison of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Fabricated Using Different Techniques Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Kristīne Šalma-Ancāne, Zilgma Irbe, Dmitrijs Jakovļevs, Natālija Borodajenko, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Comparison of Different Methods to Produce Dense Zinc Ferrite Ceramics with High Electrical Resistance Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Andris Šutka, Marian Stingaciu, Dmitrijs Jakovļevs, Gundars Mežinskis
Control of Hydroxyapatite/Beta-Tricalcium Phosphate Ratio of Mg-Substituted Biphasic Calcium Phosphate Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Līga Stīpniece, Kristīne Šalma-Ancāne, Jānis Ločs, Dmitrijs Jakovļevs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Crystallization and Microstructure of Na2O–CaO–Nb2O5–P2O5 Glasses Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Agnese Stunda Zujeva, Guna Krieķe, Dmitrijs Jakovļevs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dimensional Effects of Sample Geometry and Microstructure of MnZn and NiZn Ferrites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Jānis Jankovskis, Nikolajs Ponomarenko, Ņina Mironova-Ulmane, Dmitrijs Jakovļevs
Effect of Antisite Defects on the Magnetic Properties of ZnFe2O4 Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Andris Šutka, Rainer Pärna, Māris Zamovskis, Vambola Kisand, Gundars Mežinskis, Jānis Kleperis, Mihael Maiorov, Dmitrijs Jakovļevs
Effect of Microstructural Features on Electrical Properties of Ceramics Composed of Titanium Oxides Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Dmitrijs Stepanovs, Dmitrijs Jakovļevs
47 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5 [Next/Last]

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku RTU pētniecības 14413 Jurijs Ozoliņš
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs