RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname V. Kuzņecova

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Evaluation of Bacterial Colonisation of Biomaterials and Its Effect on TNF-A,-B Defensin-2 and Il-10 Expression in Tissues, in Vivo Study, after 2- and 4-Week Exposure in Rabbit Tissues Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Aigars Reinis, Māra Pilmane, Juta Kroiča, Jānis Vētra, Agnese Stunda Zujeva, Līga Bērziņa-Cimdiņa, V. Kuzņecova, Dagnija Rostoka
In vitro and in vivo Examinations for Detection of Minimal Infective Dose for Biomaterials Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Aigars Reinis, J. Vētra, Agnese Stunda Zujeva, Līga Bērziņa-Cimdiņa, J. Kroiča, V. Kuzņecova, D. Rostoka
In Vitro Study of Staphylococcus Epidermidis and Pseudomonas Aeruginosa Adhesion and Colonization Intensity Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Aigars Reinis, Juta Kroiča, Agnese Stunda Zujeva, Līga Bērziņa-Cimdiņa, V. Kuzņecova, Jānis Vētra, Dmitrijs Jakovļevs
Staphylococcus Epidermidis and Pseudomonas Aeruginosa Adhesion and Colonisation Intensity on a Biomaterial with Various Crystallisation Degrees and Modified Surfaces in an in Vitro Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2009 Aigars Reinis, Juta Kroiča, Līga Bērziņa-Cimdiņa, J. Vētra, V. Kuzņecova, Agnese Stunda Zujeva, Dmitrijs Jakovļevs, D. Rostoka
In Vitro Study of St.Epidermidi and Ps.Aeruginosa Adhesion and Colonisation on Biomaterials with Different Crystallinity and Modfied Surfaces Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Aigars Reinis, Agnese Stunda Zujeva, Juta Kroiča, V. Kuzņecova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Vētra, Dmitrijs Jakovļevs, D. Rostoka
5 items found, displaying all items.