Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Šlangens
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Janis.Slangens@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-8149-3737

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Application of Transient Hydrogeological Modelling for Optimisation of Artificial Infiltration System of the Baltezers Well Field, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Arrangement of Boundary Conditions for Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2009 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Romans Janbickis, Irīna Eglīte, Tālis Juhna
Computer Based Methods for Including Hydrographical Network in Regional Hydrogeological Model of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Jānis Šlangens, Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns
Creating of Digital Relief Map for Regional Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Jānis Šlangens, Kaspars Krauklis
Creating of Initial Data Maps for Regional Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis
Creating of Regional Hydrogeological Model for South-East of Lithuania Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Anicetas Stuopis, Algirdas Domasevicius
Creating of Regional Hydrogeological Model for the South-East of Lithuania Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Anicetas Stuopis, Algirdas Domasevicius
Creating of Regional Hydrogeological Model for the South-East of Lithuania Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Anicetas Stuopis, Algirdas Domasevicius
Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Atrasti 57 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2) Citi 12052 Aivars Spalviņš