Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Ozoliņš
Struktūrvienība (25604) Mašīnbūves un mehatronikas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Janis.Ozolins@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Additive Manufacturing and Casting Technology Comparison: Mechanical Properties, Productivity and Cost Benchmark Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Artūrs Vēvers, Artis Kromanis, Ēriks Geriņš, Jānis Ozoliņš
Analysis of Condition Changes of Rotor Compressors Contact Surfaces Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Jānis Ozoliņš
Analysis of Providing Rotor Surface Resistance to Wear Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Jānis Ozoliņš, Vineta Muižniece
Docenta Alekša Anteina 100 gadu atcerei Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Jānis Ozoliņš, Gatis Muižnieks
Evaluation of Coating Material Structure of Screw Type Compressor Rotor Contact Surfaces Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Aleksejs Kataševs, Jānis Ozoliņš, Guntis Pikurs
Influence of Casting Velocity on Mechanical Properties and Macro- Structure of Tin Bronzes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Artis Kromanis, Jānis Ozoliņš, Ēriks Geriņš, Andrejs Sergejevs
Instrumentu materiāli Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2009 Ingrīda Straume, Jānis Ozoliņš, Toms Torims
Inženiermaterialu īpašības un marķēšana Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2008 Jānis Ozoliņš, Ēriks Geriņš, Gatis Muižnieks
Rīgas Politehniskā Institūta pirmajam rektoram Kristapam Neilandam - 110 Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Ozoliņš
Transporta un mašīnzinību fakultātei 145 gadi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Jānis Ozoliņš
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-N7050.7) 25300 Jānis Rudzītis
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-RSFF.MTI) 25300 Jānis Rudzītis
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (13-25302-L6608) 25302 Jānis Ozoliņš
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (21-25302-L6608) 25302 Jānis Ozoliņš
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (34-25302-L6608) Citi 25302 Artis Kromanis
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (34-25302-RSFF.MATK) 25302 Artis Kromanis
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15500 Marija Nikipelova
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina