Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 76 patenti, tiek attēloti no 1 līdz 10

Patenta numurs Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums Nosaukums Autori Patenta veids
1. LV15455B 20.01.2021. Logu stiprinājumu siltumizolētā ārsienā konstrukcija un tās montāžas paņēmieni Latvijas
2. LV15496B 20.12.2020. Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai Latvijas
3. LV15515B 20.12.2020. Biodīzeļdegviela un tās izgatavošanas paņēmiens Latvijas
4. LV15492B 20.10.2020. Plāna daudzslāņu dielektriķa nogulsnēšanas paņēmiens Latvijas
5. LV15475B 20.08.2020. Saliekamas velves konstrukcija un tās montāžas tehnoloģija Latvijas
6. LV15410B 20.07.2020. Koagulācijas-flokulācijas paņēmiens lignīna un hemiceluložu saturošās biomasas izdalīšanai no koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņiem Latvijas
7. LV15474B 20.07.2020. Vienšūnu eļļas iegūšanas paņēmiens no biodegradējamiem ražošanas atkritumiem Latvijas
8. LV15462B 20.06.2020. Aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu kā aldehīdu sintētisko ekvivalentu izmantošanas paņēmiens Latvijas
9. LV15390B 20.05.2020. Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens Latvijas
10. LV15433B 20.02.2020. Paņēmiens un iekārta poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām Latvijas