Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds J. Višņevska

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Cu-Катализируемый синтез производных 1,4-оксазино-, 1,4-тиазино- и 1,4-оксазепинохиназолинонов Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Sergejs Beļakovs, E. Ābele, J. Popelis, J. Višņevska
E-2-Hlorvinilsulfīdu un E-2-hlorvinilsulfonu sintēze un reakcijas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, E. Ābele
Evaluation of (E)-2-Chlorovinylsulfones as Novel Class of Cytotoxic Agents and Highly (E)-Stereoselective Addition of N-, S- And Se-Nucleophiles to (E)-2-Chlorovinylsulfones under Phase Transfer Catalysis Conditions Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, I. Shestakova, A. Gulbe, E. Jaschenko, E. Ābele
Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 E. Ābele, Ļ Golomba, R. Ābele, T. Beresņeva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 E. Ābele, R. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 R. Ābele, E. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.