Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds R. Ābele

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A New Pathway for the Preparation of Biologically Active 2-Substituted 1,5-Dihydrobenzo[E][1,2,4]Oxadiazepines and Related Compounds by Palladium-Catalyzed Cyclization of Amidoximes with O-Iodobenzyl Bromide or 2-Bromo-3-Chloromethylpyridine Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 E. Ābele, L. Golomba, T. Beresneva, J. Visnevska, E. Jaschenko, I. Shestakova, A. Gulbe, S. Grīnbergs, Sergejs Beļakovs, R. Ābele
Jaunas 4-un 4,5-diaizvietoto 6,6-dialkil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrilu pārgrupēšanās reakcijas fosfora oksihlorīda klātbūtnē Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 R. Ābele, D. Jansone, Sergejs Beļakovs, E. Ābele
Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 E. Ābele, Ļ Golomba, R. Ābele, T. Beresņeva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs
Novel Palladium-Catalyzed Domino Reaction of 2-Methylindoles with 2-Iodobenzyl Bromide Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 E. Ābele, Sergejs Beļakovs, T. Beresneva, L. Golomba, R. Ābele
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 E. Ābele, R. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 R. Ābele, E. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Новая перегруппировка 4,6,6-триметил-2-оксо-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-нитрила в присутствии POCl3 Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 R. Ābele, Sergejs Beļakovs, D. Jansone, E. Ābele
Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.