Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds E. Ābele

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A New Pathway for the Preparation of Biologically Active 2-Substituted 1,5-Dihydrobenzo[E][1,2,4]Oxadiazepines and Related Compounds by Palladium-Catalyzed Cyclization of Amidoximes with O-Iodobenzyl Bromide or 2-Bromo-3-Chloromethylpyridine Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 E. Ābele, L. Golomba, T. Beresneva, J. Visnevska, E. Jaschenko, I. Shestakova, A. Gulbe, S. Grīnbergs, Sergejs Beļakovs, R. Ābele
Crystal Structure of 4-[2-(2-Chlorophenyl)vinyl]-6,6-dimethyl- 2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile, C16H15ClN2O Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Sergejs Beļakovs, D. Jansone, E. Ābele, M. Fleisher
Cu-Катализируемый синтез производных 1,4-оксазино-, 1,4-тиазино- и 1,4-оксазепинохиназолинонов Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Sergejs Beļakovs, E. Ābele, J. Popelis, J. Višņevska
E-2-Hlorvinilsulfīdu un E-2-hlorvinilsulfonu sintēze un reakcijas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, E. Ābele
Evaluation of (E)-2-Chlorovinylsulfones as Novel Class of Cytotoxic Agents and Highly (E)-Stereoselective Addition of N-, S- And Se-Nucleophiles to (E)-2-Chlorovinylsulfones under Phase Transfer Catalysis Conditions Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, I. Shestakova, A. Gulbe, E. Jaschenko, E. Ābele
Jaunas 4-un 4,5-diaizvietoto 6,6-dialkil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrilu pārgrupēšanās reakcijas fosfora oksihlorīda klātbūtnē Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 R. Ābele, D. Jansone, Sergejs Beļakovs, E. Ābele
Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 E. Ābele, Ļ Golomba, R. Ābele, T. Beresņeva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs
Novel Palladium-Catalyzed Domino Reaction of 2-Methylindoles with 2-Iodobenzyl Bromide Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 E. Ābele, Sergejs Beļakovs, T. Beresneva, L. Golomba, R. Ābele
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 E. Ābele, R. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 R. Ābele, E. Ābele, T. Beresneva, J. Višņevska, Sergejs Beļakovs, L. Golomba
Atrasti 13 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]