Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Analysis of Hydrocarbons in Bitumens from Raised Bog Profiles Laura Klavina, Peteris Mekss, Inese Silamikele
2 Assessment of the Seismic Hazard in Latvia. Version of 2007 Year Valery Nikulin
3 Dažādu Latvijas mālu šūnainās keramikas granulu pielietošanas iespējas biotehnoloģijā Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petrina
4 Differential Thermal Analysis of Peat and Peat Humic Acids Oskars Purmalis, Dmitrijs Porsnovs, Maris Klavins
5 Dolomīta-mālu maisījumu izpēte romāncementa izstrādei Inta Kiriloviča, Gaida Maruta Sedmale, Līva Dzene
6 Izejmateriālu ķīmiskā un termiskā apstrāde un to nozīme produktu izstrādē (Apskats) Ingunda Šperberga, Gaida Maruta Sedmale, Andris Cimmers
7 Kūdras pārstrādes produktu inovatīvās izmantošanas iespējas medicīnā un farmakoloģijā (apskats) Dmitrijs Porsnovs, Maris Klavins
8 Kūdras sorbenti arsēna savienojumu adsorbcijai Linda Ansone, Linda Eglite, Maris Klavins
9 Latvijas dolomītu un mālu ietekme uz kordierīta keramikas veidošanos un īpašībām Māris Rundāns, Ingunda Šperberga, Gaida Maruta Sedmale, Girts Stinkulis
10 Latvijas kvarca smiltis stikla ražošanai Janīna Sētiņa, vasilijs Akishins
11 Latvijas mālu izpēte un izmantošana notekūdeņu dūņu reciklēšanai Guntis Sosins, Ineta Rozenštrauha, Linda Krāģe, Gaida Maruta Sedmale, Laila Pētersone
12 Latvijas mālu sorbtīvās īpašības un pētījumi mālu inovatīvam pielietojumam Vitālijs Lakevičs, Augusts Ruplis, Līga Bērziņa-Cimdiņa
13 Major and Trace Element Accumulation in Fen Peat from Elki and Viki Mires in Western Latvia Janis Krumins, Eliza Kuske, Maris Klavins
14 Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei Gaida Maruta Sedmale, Uldis-Jānis Sedmalis, Ingunda Šperberga, Artūrs Korovkins
15 Rentgenstaru pulverdifrakcijas metodes illīta, illīta-smektīta noteikšanai un to pielietojums Latvijas māliem Ilze Vircava, Daiga Pipira, Valdis Seglins, Agnese Stunda Zujeva
16 Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles” Valdis Seglins, Uldis-Jānis Sedmalis
17 Telpas norobežojošo konstrukciju materiālu ietekme uz mikroklimata stabilizāciju Janis Klavins
18 Termoķīmiskas reakcijas mālu minerālos šūnu keramikas iegūšanai Visvaldis Švinka, Laimons-Paulis Bīdermanis, Ruta Švinka, Lauma Lindiņa, Andris Cimmers, Inta Timma
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.