RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ģirts Šalms

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Līga Bērziņa-Cimdiņa, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Māra Pilmane, Jānis Vētra, Ģirts Šalms
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Māra Pilmane, Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dagnija Loča, Jānis Ločs, Inese Čakstiņa, Andrejs Skaģers
Characterization of Tissue after Impalntation of Biomaterials Covered by Stem Cells in Sub Cutis of Experimental Animals Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Māra Pilmane, Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs, Vita Zālīte, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Effects of Mesenchymal Stem Cells on the Healing Process of Osteoporotic Bone after Biomaterial Implantation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Māra Pilmane, Ilze Šalma, Ģirts Šalms, Dagnija Loča, Jānis Ločs
- Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2017 Vladislavs Anaņjevs, Andrejs Skaģers, Ilze Šalma, Ģirts Šalms, Jānis Vētra, Visvaldis Vītiņš, Vita Zālīte, Līga Stīpniece, Vladimirs Kasjanovs
Radiodensitometric Analysis of Maxillary Sinus-Lift Areas Enforced with Bone Substitute Materials Containing Calcium Phophate Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Laura Neimane, Andrejs Skaģers, Ģirts Šalms, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Reactogenicity of Synthetic Hydroxyapatite (HA) Ceramic Materials Implanted in Rabbits Jaws Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Līga Bērziņa-Cimdiņa, Māra Pilmane, Ilze Šalma, Ģirts Šalms, Jānis Vētra
Reactogenicity of Synthetic Hydroxyapatite (HAp) Ceramic Materials Implantedin Rabbits Jaws Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Līga Bērziņa-Cimdiņa, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers, Ilze Šalma, Ģirts Šalms, Jānis Vētra
Ultrastructural Characteristics of Tissue Response after Implantation of Calcium Phosphate Ceramics in the Mandible of Rabbit Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Vita Zālīte, Valērija Groma, Dmitrijs Jakovļevs, Jānis Ločs, Ģirts Šalms
9 items found, displaying all items.