Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Romans Janbickis
E-pasts Romans.Janbickis@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Application of Transient Hydrogeological Modelling for Optimisation of Artificial Infiltration System of the Baltezers Well Field, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2009 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Romans Janbickis, Irīna Eglīte, Tālis Juhna
Hidroģeoloģijas problēmu modelēšanas programmas REMO adaptācija Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Romans Janbickis, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Hydrogeological Model of the Baltezers, Rembergi and Zakumuiza Water Supply Complex, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Insufficient Initial Data as a Cause for Building Untrue Model of TCE – Contaminated Bernau Place, Germany Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens
Piesārņojuma kustības modelēšana Lielupes posmam Jelgava - Jūrmala Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš