Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Boron-Coordinated Compounds with Polyols and Inhibitation of Metal Corrosion Inara Zarina, Roza Ignash
2 Ciklisko laktīmu metilēteru reakcijas ar cikloheksēndikarbonskābes hidrazīdiem Irisa Rāviņa, Zenta Tetere, Daina Zicāne
3 Crystal Structure of Trimethylammonium Bis(citrato)borate Monohydrate Irēna Zviedre, Sergejs Beļakovs
4 Drotaverīna piemaisījuma standartvielas praktiska sintēze Māris Turks, Viktors Kumpiņš, Daina Zicāne
5 Electrodialysis System for Electrodeposition of Gold from Non-Cyanide Solutions Tatjana Sadirbajeva
6 Global Warming Problems and Solutions Iljo Dreijers
7 Kultūras mantojuma konservācija un restaurācija – no studiju programmas līdz virzienam Mārcis Dzenis
8 Levoglikozāna iegūšanas procesa analītiska kontrole Aigars Pāže, Baiba Spince, Māris Puķe, Jānis Zandersons
9 Mandibulas lūzuma fiksējošās sistēmas galīgo elementu analīze Zoja Veide, Modris Dobelis, Ivars Knēts, Jānis Laizāns
10 Molecular Dynamics of Amylin Amyloid Single Beta-Sheet Dmitrijs Lapidus, Salvador Ventura, Cezary Czaplewsky, Adam Liwo, Inta Liepina
11 Molecular Modeling of Single Beta-Sheet and the Beta-Sheet Stack of Amyloid Beta Protein 25 – 35 Vita Duka, Cezary Czaplewsky, Victor Segalen, Inta Liepina
12 Novel Benzanthrone Dyes: Synthesis and Comparison of Luminescent Properties Elena Kirilova, Irena Ivanova
13 Polioksimetilēna un etilēnu kopolimēru kompozīciju pārstrādes un struktūras īpašības Agnese Ābele, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Jānis Grabis
14 Rapšu eļļas etilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda katalīzes apstākļos Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Kaspars Spalvis, Zane Ābelniece, Janis Brinks
15 Sorption of Lysozyme onto ter-Polymeric Cation-Exchanger and Lytic Activity of Desorbate Valentīna Krilova
16 Synthesis of Chemically Closely Linked N-(1,3-dioxoindan-2-yl)pyridinium Betaine and 1-Amino-4-nitroazobenzene Bichromophore Jana Kreicberga, Jekaterina Boļšakova, Guna Berzina, Lauma Laipniece, Valdis Kampars
17 Synthesis of Spiro Compounds Based on Bicyclo[3.3.1]nonane Linas Labanauskas, Albinas Zilinskas, Sigita Visniakova, Gintaras Urbelis, Olga Gedrimaite, Ricardas Rozenbergas, Andrey Podgursky
18 The Colloidal Stability of Wood Originated Pollutants in the Presence of Aluminium Salts Jūlija Brovkina, Galia Shulga, Jurijs Ozoliņš
19 The Influence of Composition and Technology on the Properties of Composite Material Based on Scrap Tires and Polymer Binder Laimonis Mālers, Renāte Plēsuma, Liena Ločmele
20 The Study of Birch Lignin Isolated from Hydrolyzate Imitating Wastewater of Veneer Production Sanita Skudra, Galija Shulga, Skaidrīte Reihmane
21 Upeņu ekstraktu ietekme uz augu eļļu oksidatīvo stabilitāti Inese Mieriņa, Alina Bondarevska, Māra Jure
22 Žokļa kompakto kaulaudu spiedes noguruma uzvedība Zoja Veide, Olģerts Ozoliņš, Modris Dobelis, Ivars Knēts
Atrasti 22 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.