RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Juris Gulbis
Scientific Degree Doktors
E-mail drjuris@inbox.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Kristīne Teivena, Valdis Kampars, Juris Gulbis
Antibiotic-loaded Calcium Phosphate Cement/Biodegradable Polymer Composites for Bone Repair Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zilgma Irbe, Dagnija Loča, Juris Gulbis, Natālija Romančikova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Daina Vempere
Lidocaine Loaded Ca/P Scaffolds for Bone Regeneration and Local Drug Delivery Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Dagnija Loča, Jānis Ločs, Juris Gulbis, Ilze Šalma, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Lidocaine Loaded Hydroxyapatite Scaffolds for Bone Regeneration and Local Drug Delivery Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Dagnija Loča, Jānis Ločs, Juris Gulbis, Ilze Šalma, Līga Bērziņa-Cimdiņa
The Synthesis of Neutral- and Zwitterionic-Ground State Components Containing Binary Chromophore DMABI-IPB-1 Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Kristīne Teivena, Juris Gulbis, Valdis Kampars
Porous Hydroxyapatite Bioceramic Scaffolds for Drug Delivery and Bone Regeneration Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Dagnija Loča, Jānis Ločs, Kristīne Šalma-Ancāne, Juris Gulbis, Ilze Šalma, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Synthesis of 2-(4`-N,N-Disubstitutedaminobenzylidene)Indan-1,3-Dione Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Kristīne Pīterāne, Juris Gulbis, Māra Plotniece, Valdis Kampars
Synthesis of Soluble Derivatives of Fullerene C60 Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Māra Plotniece, Juris Gulbis, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
The Synthesis of Bistriethylammonium Salt of Fullerene C60 Cyclopropane Biscarboxylic Acid Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Māra Plotniece, Juris Gulbis, Valdis Kampars
9 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem. Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai Organiskā ķīmija 04055 Valdis Kampars
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs