Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 2-aizvietotu aziridīnu N-vinilēšana ar malonskābes atvasinājumiem Imants Kreituss, Kirils Gorovojs, Māris Turks, Daina Zicāne
2 2-Metil-3-amino-4(3H)-hinazolinona atvasinājumu sintēze un raksturojums Fricis Avotiņš, Andris Strakovs
3 Application of Electrolysis with TinO2n-1 Ceramic Electrodes for Disinfection of Drinking Water Linda Mežule, Madars Reimanis, Juris Mālers, Jurijs Ozoliņš, Tālis Juhna
4 Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose Pāvels Ostrovskis, Māris Turks
5 Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros Olga Stepanova, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, Valdis Kampars
6 Holographic Grating Angular Selectivity Dependence on Difraction Order and Light Polarization Dmitrijs Saharovs, Andris Ozols, Laura Černevska
7 Indoor Air Quality in Industrial Premises Karin Reinhold, Piia Tint, Rein Munter
8 Iterbija (III) 8-oksihinolināta trīskodolu kompleksa [YB3(C9H6NO)8⋅(CH3COO)]⋅3CHCL3 kristāliskā uzbūve Elga Silina, Vitaly Belsky, Sergejs Beļakovs, Janis Ashaks, Lucia Pech, Daina Zaruma
9 Jaunu 2-(2"-aizvietotu-4"-N,N-dimetilaminobenziliden)-1,3-indandionu sintēze Kārlis Balodis, Valdis Kampars
10 Kalcija fosfātu sintēzes produktu īpašību atkarība no tehnoloģiskā procesa parametriem Kristīne Šalma-Ancāne, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Agnese Stunda Zujeva, Natālija Borodajenko
11 Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija I Ilgvars Grosvalds, Uldis Alksnis, Imants Meirovics
12 Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija II Ilgvars Grosvalds, Uldis Alksnis, Imants Meirovics
13 Neitrāla un betaīna tipa pamatstāvokļu komponentes saturoša bināra hromofora DMABI-IPB-1 sintēze Kristīne Teivena, Juris Gulbis, Valdis Kampars
14 Problems in Cleanup Procedures of Soils Contaminated by Mazut Daina Kalniņa, Indulis Stikāns, Vizma Nikolajeva, Māra Jure, Līga Bērziņa-Cimdiņa
15 R3H Domain Complexes with Mononucleotides Kristaps Jaudzems, Dmitry Zhulyenkov, Edvards Liepiņš
16 Regularities of Albumin Sorption on Carboxylic Cation-Exchanger Valentīna Krilova
17 Sintezēto kalcija fosfātu fāžu sastāva pētījumi Kristīne Šalma-Ancāne, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Natālija Borodajenko, Vita Zālīte, Liene Plūduma, Tatjana Perederija
18 Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore Valdis Kokars, Ansis Maļeckis, Kaspars Traskovskis
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.